The Wave in Nijmegen creëert blijvende beweging in jouw team

Werken wordt leuker en effectiever dankzij samenwerking in een team en teamwork: afstemming van doelen, organisatie en menselijk gedrag.
Rendementen stijgen door begrip en verbinding tussen teamleden.
Vanuit vier pijlers van effectief teamwerk krijgt The Wave jouw team in blijvende beweging.
Help jouw mensen bij het vormen van zelforganiserende teams, zodat zij:

 • samen hun schouders eronder zetten
 • zich verantwoordelijk voelen
 • initiatief nemen
 • samen op een doel focussen
 • feedback vragen, geven en ontvangen
 • samen werken aan realisatie van teamdoelstellingen
 • vreugde ervaren bij resultaat

Maurits Pol,
het gezicht achter The Wave in Nijmegen

Jaren ben ik bezig geweest met het zoeken naar de succesfactoren van teamwerk. Steeds ging ik op zoek naar meer informatie, kennis, technieken en tools. Telkens weer probeerde ik van alles uit en schaafde ik mijn ervaringen en vaardigheden bij. Doordat ik me meer en meer in de menskant ging verdiepen, realiseerde ik me steeds sterker dat er een enorme afstand ligt tussen 'willen' en 'bereiken', tussen 'idee' en 'resultaat'. Als je echte onderlinge verbinding tussen mensen weet te creëren, is werkelijk van alles mogelijk!

 

Mensen met elkaar verbinden, in beweging brengen en (daarmee) teamsuccessen creëren is wat mij drijft. Het is mijn missie om in te staan voor de ontwikkeling van teams, waarbij ik teamleiders inzichten wil geven waarvan ze zich nog niet bewust zijn met als doel de resultaten en het werkplezier van (hun) teamleden te vergroten.

Sinds jaar en dag vind ik het fascinerend om naar, zowel positief als negatief, groepsgedrag te kijken! Als je onderdeel bent van een groep, ben je onderdeel van een systeem. Wat maakt nu dat de ene groep succesvol is en een andere groep (totaal) niet? We worden vaak veel meer beïnvloed door groepen (systemen) waar we ons in bevinden dan we denken. Vanuit mijn passie voor groepen en teams en de dynamiek die daarbij komt kijken, ben ik mij gaan specialiseren in team functioneren. Als voetbaltrainer, docent en KNVB-coach heb ik in ruim 20 jaar ervaring opgedaan met tal van teams/groepen. Vanuit mijn ambitie en drijfveer voor het begeleiden van effectief teamwerk in professionele organisaties ben ik ‘THE WAVE teamontwikkeling’ gestart.

 Onze visie

 The Wave houdt mensen een spiegel voor,verklaart waarom mensen doen wat ze doen in het team
en laat zien hoe je teamgedrag kunt veranderen  vanuit een systeemvisie. 

Onze kwaliteiten

 • ruim 20 jaar expertise in groepsprocessen
 • zeer ervaren specialist in teamontwikkeling
 • volledige toewijding en passie
 • pragmatisch en resultaatgericht

Over mensgerichte aanpak

Weet wat de mensen beweegt. Dat is de basis van elk veranderproces. Ik geloof in de kracht van een mensgerichte aanpak, zowel individueel als in groepsverband. Dankzij brede werkervaring en scherp analytisch vermogen heb ik snel inzicht in groepsprocessen.

Over structurele verbeterprocessen

Speerpunt van mijn aanpak is continuïteit en blijvend resultaat: teamontwikkeling voor duurzame verbetering van organisaties. Daarbij ga ik doortastend ingrijpen niet uit de weg, maar altijd met behoud van verbinding en werkplezier. Met ambitie en overtuiging begeleid ik teams en groepsprocessen totdat het gestelde doel is bereikt.

 Vragen die ik kan beantwoorden

Waarom functioneert mijn team niet optimaal?
Hoe los ik gedoe in mijn team op?
Wat heeft een teamleider nodig om mensen te inspireren en enthousiasmeren?
Hoe krijg ik mijn team blijvend in beweging?
Hoe beweeg ik mijn team richting resultaten en successen?

TEAMVIEW, zet met elkaar een stap vooruit

Voor een analyse van uw team gebruiken wij TEAMVIEW.
Met dit instrument maken wij gedegen, objectieve teamanalyses.
Zo krijg je direct 
inzicht in de kracht en ontwikkelpunten van je team.
Uitkomst is een helder beeld van de positie, kansen en mogelijkheden van het team.