Ontdek hoe je team ervoor staat

Pen on paper

Deze vragenlijst meet hoe jouw/jullie team ervoor staat. Dit gebeurt door jouw mening (en die van je teamleden) te peilen over 12 thema's.

Het doel is om de huidige situatie in het team in kaart te brengen. Hiermee wordt duidelijk zichtbaar wat jij/jullie goed vinden gaan in het team en welke knelpunten jij/jullie ervaren.

De resultaten van het onderzoek worden samengevat in een rapportage.
Het invullen van de vragenlijst duurt circa 10 minuten.

Deze teamtest is volledig gratis. Er zijn geen verplichtingen, creditcard- of betalingsgegevens nodig om de test te voltooien.